Csapatunk

Nika Izabella vagyok Brassóból, az IZGÁGA ötletgazdája. Három fiam van, mindhárom izgága. A három fiúgyermek mellett a negyediknek tekintem ezt a vállalkozást, mert általa nagyszerű kisdiákokkal dolgozhatok az ország több mint 40 településéről.
Székelyudvarhelyen végeztem a tanítóképzőt 1999-ben, utána Kolozsváron a Szociológiát 2003-ban. Sok évet töltöttem szociológusként multinacionális munkahelyen, a román nyelvtudásomat itt sikerült csíszolnom.
Amikor a fiaim elkezdték az iskolát, akkor nyílt meg előttem a pedagógus pálya. Segítségre szorultak a tanulásban, és úgy láttam, hogy nem ők az egyedüliek. A Feuerstein módszer segítségemre volt, ezért énmagam is kitanultam és megszereztem a Feuerstein mediátor tanusítványt 2019-ben.
A román társalgó órákat azzal a céllal indítottam, hogy meghozzam a gyerekek kedvét a román nyelv gyakorlásához. Óráinkon nem követjük a tananyagot, nem használunk tankönyvet és házi feladat sincs. Heti témáinkoz színes didaktikai online applikációkat használunk, humorral körítjük és a gyerekekkel sokat kuncogunk. 
Az Izgága az az online tér, ahol a gyerekek szívesen tanulnak románul, sokat nevetnek, vicces történeteket alkotnak, társasjátékoznak, egymás közt románul beszélnek és mesélnek.

izgaga

A nevem Péterfy Erika. Már gyermekként is érdeklődést mutattam az idegen nyelvek iránt. Csíkszeredai származásom ellenére mindig kerestem a román társaságot és vonzott minden ami nyelvekkel kapcsolatos volt. Mondhatjuk a kapcsolatom a nyelvekkel a homokozóban kezdődött. Később versenyszerűen is kezdtem űzni ezt a lingvisztikai sportot, viszont ekkor korántsem fordult meg a fejemben, hogy a brassói Transilvania egyetem hallgatója legyek. Idővel annyira kierősödött bennem a vágy, hogy továbbfejlesszem a megszerzett tudásom, hogy végül a román-német profil mellett döntöttem. Zene líceum után nem bizonyult egy könnyű döntésnek, de a kezdet mindig nehéz és ez az én esetemben sem volt másképp. A nyelvi szakadék túlságosan nagy volt és én túlságosan kevésnek bizonyúltam ahhoz, hogy átugorjam. Az idő elteltével viszont képessé váltam az akadályt legyőzni. Jelen állapotomban, még mindig azon vagyok, hogy minnél jobb legyek és minnél többet tudjak nyújtani, mint nyelvész és mint ember.
Jelenleg az Izgágánál horgonyoztam le, ahol felnőtt és felkészitős diákokkal foglalkozom. A legjobban a szabadságot szeretem itt, mivel úgy koordonálhatom az emberek román és német nyelvi fejlődését ahogy az megkívánja és olyan módszerrel ami a csoportokhoz a legjobban talál.

izgaga

Veres Nagy Tímea vagyok, Sepsiszentgyörgyön lakom, a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület projektmenedzsere. 
Többgenerációs pedagógus családból származom, eképp a tanítás aktusának szeretete és tisztelete születésemtől fogva része az életemnek, de csak néhány éve jutottam oda, hogy hangosan kimondjam: ez az, amit én is szeretnék csinálni. A pedagógusdiploma megszerzése érdekében 2019-ben beiratkoztam a Sapientia EMTE Román nyelv és irodalom - Angol nyelv és irodalom szakjára, ahol jelenleg végzős hallgató vagyok.
Ennek a folyamatnak tökéletes kiegészítője az Izgága által nyújtott lehetőség, amelynek köszönhetően van most 4 remek román társalgós tanítványom és 1 csodálatos angol társalgós diákom. 

izgaga

Salamon Márta a nevem, Sepsiszentgyörgyön lakom, 28 éve pedagógusi pályán élem mindennapjaim. Állíthatom, hogy hivatásommá vált a gyerekekkel való foglalkozás, nagy örömet lelek munkámban, úgy gondolom, hogy a napi kihívások jelentős része innen érkezik.
Tanulmányaimról annyit igazából, hogy 1988 – 1993 között a balázsfalvi tanítóképző diákja voltam, innen ered a román nyelvtudásom jelentős része. Felsőfokú végzettségem a brassói Transilvania egyetemnek köszönhetem, itt továbbfejleszthettem líceumi tanulmányaim ugyanezen a téren.
Izgága lehetőséget adott számomra egy újabb tapasztalatra, ahol másképp tudom pedagógusi élményeim kamatoztatni. Egy tökéletes kiegészítő, ahol jelenleg 6 csoportnyi diák társaságában töltöm napjaim részét, mosollyal és derűvel. Na, meg újabb kihívásokkal.

izgaga

Varga Delinke a nevem, tanítónő vagyok Kolozsváron, 24 év tapasztalattal rendelkezem a pedagógusi pályán és mondhatom, hogy gyerekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka.

A tanítóképzőt a Bethlen Gábor Kollégiumban végeztem Nagyenyeden 1998-ban, utána tovább folytattam tanulmányaimat a bukaresti Bioterra Egyetemen, ahol a román nyelvtudásom tökéletesítettem.

Az Izgága lehetőséget nyújtott , hogy online téren egy újabb tapasztalatra tegyek szert, egy igazi élményre, mely során a gyerekekkel románul beszélgetünk, mesélünk, szórakozunk.
izgaga

.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Délutáni iskola és Feuerstein módszerrel való fejlesztés
Délutáni iskola és Feuerstein módszerrel való fejlesztés

Kapcsolat

0752 035 636